ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ШКОЛИ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ МАМ ОЛЬГИ ТОВПЕКО

(ОФЕРТА) 

Фізична особа-підприємець Товпеко Ігор Олегович, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 072 000 0000 032333 (далі —«Продавець»), з одного боку, і користувач мережі інтернет/споживач (далі — «Покупець»), з іншого боку, разом — Сторони, уклали цей договір (далі — «Публічна оферта»), що відповідно до статей 633, 699 Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» є публічною офертою (пропозицією) укласти договір купівлі-продажу, зверненою до невизначеного кола осіб та розміщеною в мережі Інтернет на сайті інтернет-магазину.

1.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Продавець — ФОП Товпеко Ігор Олегович, ІПН 3088923373, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Тулузи, будинок 24, квартира 18.

Продавець — юридична особа, вказана в преамбулі Публічної оферти, що розміщує в інтернет-магазині пропозиції придбати Товари та Контент.

Покупець — фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Публічного договору в порядку визначеному цим Договором, використовує сайт https://mamaschool.info/ та/або його окремі інструменти, та/або здійснила Замовлення, та яка прийняла цей Публічний договір і виконала всі його нижчевикладені умови, та прийняла на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту. Якщо не зазначено інше, Покупець є платником та одержувачем Товару та/або Контенту.

Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, пропонованих до продажу Продавцем, матеріальний об’єкт, щодо якого зазначена ціна, назва, опис, характеристики, зазначено статус його наявності, тощо.

Сторони — Продавець та Покупець.

Замовлення — належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку, за вказаною Покупцем адресою, Товарів.

Представник Покупця — фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або цифровий код (номер) замовлення, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.

Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

 

2.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ 

Публічна оферта регулює порядок доступу користувача до інформації, що розміщується на сайті, порядок використання сайту, можливість замовлення та придбання товару і контенту, інші питання, викладені в цій угоді.

Відповідно до умов цього Публічного договору Продавець пропонує до продажу Товари

необмеженому колу осіб — Покупцям.

Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

Інформація про Товари, їх ціни, умови придбання та доставки, інша інформація розміщена на сайті https://mamaschool.info/ є динамічною, тобто інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це потенційного Покупця. Зміни набувають чинності після їх публікації на сайті https://mamaschool.info/ та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації змін.

 

3.      ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ 

• Покупець оформляє Замовлення на Сайті шляхом натискання кнопки «Замовити» на сторінці Товару. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця. 

• При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:

 • Ім'я, прізвище;
 • електронну пошту.
 • адресу доставки Товару;
 • контактний номер телефону;
 • іншу необхідну інформацію.

• Покупець несе відповідальність за достовірність наданої під час оформлення замовлення інформації та відсутність претензій від третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

 

4.      УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ 

Вартість Товару на сторінках Сайту зазначається в національній валюті України — гривні, вказана у відповідній Пропозиції Товару та є дійсною на момент здійснення Замовлення.

Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

Повна вартість замовлення складається з:

 • вартості Товарів;
 • вартості послуг доставки Товару.

Порядок здійснення оплати за Товар визначається під час оформлення замовлення на відповідних сторінках сайту https://mamaschool.info/.

Покупець, здійснюючи Замовлення, зобов’язаний повідомити про себе всю інформацію, необхідну Продавцеві для продажу Товару, а саме П.І.Б., номер телефону, адресу електронної пошти, адресу доставки та іншу необхідну Продавцеві інформації, відповідно до Пропозиції.

Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені під час оформлення замовлення на відповідних сторінках сайту https://mamaschool.info/. Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником Сайту.

Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.

Доставка товару здійснюється по всій території України, за винятком АР Крим і ОРДЛО (тимчасово окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей), протягом розумного строку з моменту обробки та узгодження Замовлення Продавцем з Покупцем, за вказаною Покупцем адресою.

Вартість доставки Товару розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки замовлення, та оплачується Покупцем за тарифами компаній, які безпосередньо здійснюють доставку Товару.

Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів.

• Після успішної оплати Товару Покупець має право отримати кешбек. Під кешбеком розуміється надання Покупцеві знижки у розмірі 150,00 грн. за кожну придбану книгу, яка може бути використана протягом одного року з дня оплати Товару для повної або часткової оплати онлайн-курсів Школи психології для мам Ольги Товпеко. Інші способи використання кешбеку або його передача третім особам не передбачені.

 

5.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

Покупець погоджується та гарантує не вчиняти будь-яких дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України та/або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених на сайті.

Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю несуть банківські установи і платіжні системи, послугами яких скористався Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за їх дії.

Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, якщо Покупцеві з тих чи інших причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність тощо придбаного Товару належної якості.

Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

 

6.      ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Інформація, що надається Покупцем (П.І.Б., номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса, платіжні дані тощо), є його персональними даними. Персональні дані Покупця є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та законодавства України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Покупцем.

Дані Покупця, зазначені у реєстраційних даних, є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Продавця і сам Покупець.

У разі зміни своїх персональних даних Покупець повинен надати Продавцю оновлену інформацію під час оформлення замовлення. У разі невиконання Покупцем цієї вимоги, Продавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних.

Відповідальність за недостовірність/неповність даних у Особистому кабінеті несе Покупець.

 

7.      УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

Поверненню не підлягають товари належної якості, зазначені в Переліку непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172. (друкована продукція, аудіо та відеоносії інформації).

У разі виявлення технічного браку, Покупець повинен звернутися до Продавця у письмовому вигляді на адресу електронної пошти olga@mamaschool.info для вирішення проблеми та надати фото/відеодокази невідповідності Товару, вказавши свої П.І.Б., номер телефону та дату оформлення замовлення.

Продавець повинен замінити Товар на новий аналогічний без браку у вибадку виявлення наступних недоліків, що призводять до перекручування або втрати інформації:

 • розмазування фарби,
 • непродруковування фарби,
 • нечіткий друк,
 • склеєні сторінки,
 • нерівне обрізання,
 • перевернуті аркуші,
 • відсутність аркушів або їхнє повторення,
 • невідповідність назви книжки на обкладинці її змісту.

 

8.      ІНШІ УМОВИ 

Договір діє з моменту його укладення та до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Усі зміни набувають чинності після їх публікації і застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після їх публікації.

Всі інформаційні матеріали, які представлені на сайті, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір тощо. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за адресою електронної пошти olga@mamaschool.info та за телефоном зазначеним на сайті https://mamaschool.info для з’ясування повної інформації про Товар.